Aanpassingen eind 2017 in normen doorgevoerd

In 2017 heeft de Commissie Normstelling een aantal wijzigingen in de Normen Erkenningsregeling doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op het beter aansluiten bij andere regelgeving voor goededoelenorganisaties. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met de Belastingdienst om het toezicht op erkende organisaties en ANBl’s te verbeteren en de administratieve last te verlichten. Om dit te vergemakkelijken is besloten de Normen van de Erkenningsregeling materieel gelijkwaardig te maken aan de ANBl-eisen.

Daarnaast zijn normen beter afgestemd op de vernieuwde Richtlijn 650/C2 en op wijzigingen in de beloningsregeling voor directeuren en de Richtlijn Financieel Beheer. Als laatste zijn enkele verduidelijkingen van normen doorgevoerd. Op deze manier blijven de normen actueel, duidelijk en relevant.

Wat is er per eind 2017 veranderd in de Normen van de Erkenningsregeling?

  • Gelijktrekken met ANBl-eisen: De normen zijn in materiele zin gelijkgetrokken met de ANBl-eisen. Zo is er een nieuwe norm over de besteding van financiĆ«le middelen na opheffing van de organisatie.
  • Focus op realiseren hoofddoelstelling: In aansluiting op de Richtlijn 650/C2 en het Reglement CBF-Erkenning is ook in de normen meer focus op het realiseren van de hoofddoelstelling.
  • Aangepaste beloningsregeling: De beloningsregeling voor directeuren is aangepast en geactualiseerd aan de inkomensgrens in de Wet Normering Topinkomens. Voorheen gold bij deze regeling het ‘pas toe of leg uit principe’, dat is nu ‘pas toe’ geworden.
  • Verduidelijking enkele normen: Enkele normen zijn duidelijker verwoord zodat het voor organisaties duidelijker is waarop organisaties worden getoetst.