Actueel

De sector werkt samen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

Een aantal voorvallen van grensoverschrijdend gedrag bij goede doelen in 2018 heeft geleid tot een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer en een gezamenlijke aanpak om dit soort voorvallen zoveel mogelijk te voorkomen. Het Algemeen Overleg Noodhulp is een overleg tussen partijen die betrokken zijn...

Aanpassingen eind 2017 in normen doorgevoerd

In 2017 heeft de Commissie Normstelling een aantal wijzigingen in de Normen Erkenningsregeling doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op het beter aansluiten bij andere regelgeving voor goededoelenorganisaties. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met de Belastingdienst om het toezicht op erkende organisaties en ANBl's te verbeteren...

‘Cie Normstelling voor Dummies’

Op 22 juni 2017 publiceerde nieuwswebsite De Dikke Blauwe het artikel 'De nieuwe Commissie Normstelling voor dummies'. In dit artikel wordt de Commissie Normstelling op heldere wijze geïntroduceerd.  ...

4 april 2017: officiële start Commissie Normstelling

Op 4 april 2017 is de Commissie Normstelling voor het eerst bijeengekomen.   Deze onafhankelijke commissie is verantwoordelijk voor: Het periodiek evalueren, eventueel bijstellen en vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling; op deze normen worden erkende organisaties door het CBF getoetst. Een voor de sector werkbare...