Actueel

Bekostiging Commissie Normstelling en evaluatie stelsel in 2019

Alle erkende organisaties hebben onlangs een factuur ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de Commissie Normstelling. Een aantal organisaties heeft contact met ons opgenomen omdat voor hen niet duidelijk was waarom zij deze factuur ontvingen. De kosten die de Commissie Normstelling maakt, zijn gering en

Aangepaste normenset zal gelden voor erkende organisaties per 1 maart 2019

In de vergadering die de Commissie Normstelling eind november hield, zijn de nieuwe normen vastgesteld. Erkende organisaties ontvangen hiervan op 29 november 2018 bericht. Doorgevoerde wijzigingen in het kort De belangrijkste wijzigingen die de Commissie na het consultatieproces heeft doorgevoerd, hebben betrekking op het onderwerp 'Integriteit' en

Voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

He Gezamenlijk Actieplan Integriteit is in het voorjaar van 2018 opgesteld door diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties. Woensdag 21 november is de Kamer middels een