Actueel

Voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

He Gezamenlijk Actieplan Integriteit is in het voorjaar van 2018 opgesteld door diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties. Woensdag 21 november is de Kamer middels een

Aanpassingen eind 2017 in normen doorgevoerd

In 2017 heeft de Commissie Normstelling een aantal wijzigingen in de Normen Erkenningsregeling doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op het beter aansluiten bij andere regelgeving voor goededoelenorganisaties. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met de Belastingdienst om het toezicht op erkende organisaties en ANBl's te verbeteren

‘Cie Normstelling voor Dummies’

Op 22 juni 2017 publiceerde nieuwswebsite De Dikke Blauwe het artikel 'De nieuwe Commissie Normstelling voor dummies'. In dit artikel wordt de Commissie Normstelling op heldere wijze ge├»ntroduceerd.