Author: Suzanne Kooij

Aangepaste normen Erkenningsregeling gelden per 10 februari 2021

De Commissie Normstelling heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de normen van de Erkenningsregeling. Deze aanpassingen zijn, na een zorgvuldige consultatie van de sector, 10 november doorgevoerd en gelden per 10 februari 2021. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties,

Bekostiging Commissie Normstelling en evaluatie stelsel in 2019

Alle erkende organisaties hebben onlangs een factuur ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de Commissie Normstelling. Een aantal organisaties heeft contact met ons opgenomen omdat voor hen niet duidelijk was waarom zij deze factuur ontvingen. De kosten die de Commissie Normstelling maakt, zijn gering en

Aangepaste normenset zal gelden voor erkende organisaties per 1 maart 2019

In de vergadering die de Commissie Normstelling eind november hield, zijn de nieuwe normen vastgesteld. Erkende organisaties ontvangen hiervan op 29 november 2018 bericht. Doorgevoerde wijzigingen in het kort De belangrijkste wijzigingen die de Commissie na het consultatieproces heeft doorgevoerd, hebben betrekking op het onderwerp 'Integriteit' en

Voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

He Gezamenlijk Actieplan Integriteit is in het voorjaar van 2018 opgesteld door diverse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, Partos, Goede Doelen Nederland en Toezichthouder CBF naar aanleiding van de berichten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties. Woensdag 21 november is de Kamer middels een

Aanpassingen eind 2017 in normen doorgevoerd

In 2017 heeft de Commissie Normstelling een aantal wijzigingen in de Normen Erkenningsregeling doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op het beter aansluiten bij andere regelgeving voor goededoelenorganisaties. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met de Belastingdienst om het toezicht op erkende organisaties en ANBl's te verbeteren

‘Cie Normstelling voor Dummies’

Op 22 juni 2017 publiceerde nieuwswebsite De Dikke Blauwe het artikel 'De nieuwe Commissie Normstelling voor dummies'. In dit artikel wordt de Commissie Normstelling op heldere wijze geĆÆntroduceerd.  

4 april 2017: officiƫle start Commissie Normstelling

Op 4 april 2017 is de Commissie Normstelling voor het eerst bijeengekomen.   Deze onafhankelijke commissie is verantwoordelijk voor: Het periodiek evalueren, eventueel bijstellen en vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling; op deze normen worden erkende organisaties door het CBF getoetst. Een voor de sector werkbare