Leden Commissie

Samenstelling Commissie Normstelling

De Commissie Normstelling garandeert ‘public oversight’ en bestaat uit 7 leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang, alsmede een aantal experts.

 

Deze samenstelling is in principe als volgt gespecificeerd: 1 voorzitter, 2 leden op voordracht van de brancheorganisaties Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland, 2 leden die het publiek/de donateurs vertegenwoordigen, en 2 experts.
Bij de samenstelling wordt recht gedaan aan de vertegenwoordiging van alle relevante belangen en expertise.
De toezichthouder CBF bekleedt een advieszetel in de Commissie Normstelling om de afstemming tussen normstelling en toezicht te garanderen; dit is een extra zetel zonder stemrecht.

Hans Gortemaker, voorzitter is gedurende 35 jaar werkzaam geweest bij PricewaterhouseCoopers (PWC). Sinds 1990 is Hans hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt diverse bestuurs- en toezichthoudende functies. Hij was lid van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling van het CBF.

Hans de Cocq van Delwijnen is sinds 2009 Voorzitter van de Raad van Bestuur van Raamwerk. Daarvoor is hij werkzaam geweest in directieposities in de sociale werkvoorziening en bij Compaq Computers en Reed Elsevier. Hij is voorgedragen door Nederland Filantropieland.

Bregje Krijnen is voorgedragen door de Consumentenbond en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het donateurs / consumentenbelang in de Commissie Normstelling. Zij is gedurende 16 jaar werkzaam geweest bij de Consumentenbond en werkt momenteel als advocaat bij UdinkSchepel Advocaten.

Helen Overes is jurist en werkzaam als Universitair hoofddocent vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf eind jaren negentig was Helen juridisch adviseur van het CBF en maakte zij deel uit van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling.

Perry Perfors is voorgedragen door de Consumentenbond en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het donateurs / consumentenbelang in de Commissie Normstelling. Hij was tot zijn pensioen in verschillende functies werkzaam bij de Consumentenbond. Daarnaast had hij een aanstelling als hogeschooldocent onderzoekmethodologie.

Gerdy Schippers, directeur van Stichting De Basis, is voorgedragen door Goede Doelen Nederland. Zij was ook lid van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in (inter)nationale not-for-profit organisaties en fondsenwervende instellingen.

Er is één vacature. N.B. Bestuursleden en medewerkers van de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland en medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van het CBF kunnen géén lid van de Commissie Normstelling zijn.