Plaats Commissie Normstelling in stelsel Erkenningsregeling

Stuurgroep Erkenningsregeling

V.l.n.r.: Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland; Roline de Wilde, directeur-bestuurder CBF, Fons van Rooij, voorzitter Nederland Filantropieland, Hans Gortemaker, voorzitter Commissie Normstelling, tijdens de tekening van het Convenant van de Stuurgroep, januari 2017

 

De initiatiefnemers van de Erkenningsregeling: Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en CBF, hebben samen met de Commissie Normstelling een Stuurgroep gevormd om de gang van zaken rond de Erkenningsregeling in goede banen te leiden. Januari 2017 is tussen deze partijen een Convenant gesloten. Op grond van dit Convenant worden de doelstellingen van de Erkenningsregeling gemonitord. De wijze van samenwerken, de rolverdeling tussen partijen en hun respectievelijke verantwoordelijkheden en taken zijn in dit Convenant vastgelegd.

De doelstelling van de Erkenningsregeling is tweeledig: het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen en de kwaliteit van goededoelenorganisaties. In de Stuurgroep Erkenningsregeling werken de brancheverenigingen, toezichthouder CBF en de Commissie Normstelling samen om deze doelen te realiseren. De Stuurgroep monitort de doelstellingen en de werking van de Erkenningsregeling.
Klik op onderstaande afbeelding van het Convenant om de tekst te lezen: