Consultatie aanpassingen die in juni 2022 voorliggen

De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen, waarbij op één uitzondering na geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000. Deze vallen nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten tot maximaal € 100.000 per jaar.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
02-06-2022
Einddatum consultatie
02-07-2022
Status
Gesloten
Type consultatie
Reguliere aanpassing

 

 

Toelichting aanpassingen die in juni 2022 voorliggen

De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen, waarbij op één uitzondering na geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000. Deze vallen nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten tot maximaal € 100.000 per jaar.

 

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurt van 2 juni tot en met 2 juli 2022. In deze periode kunt u via het e-mail adres consultatie@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen.
In juli en augustus 2022 zal de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig wegen, en vervolgens besluiten nemen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd.
De aangepaste normen zullen 1 oktober 2022 worden gepubliceerd, en zullen voor de erkende organisaties gelden per 1 januari 2023.

 

Doel van de consultatie

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versies van de normen verwerkt.

 

Documenten

Voorstellen aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie mei 2022:
– Normen Erkenningsregeling integraal versie 2-05-2022 A, B, C, D organisaties + oplegger
– Normen Erkenningsregeling versie 2-05-2022 A tot 50k organisaties + oplegger

 

 

Documenten

Normen Erkenningsregeling - 2 mei 2022 ter consultatie
Normen Erkenningsregeling - Categorie A tot 50k - 2 mei 2022 (addendum dd25 mei) ter consultatie in juni 2022
Oplegger Redactieslag - Toelichting voor consultatie juni 2022
Oplegger normen A tot 50k - Toelichting voor consultatie juni 2022