Toelichting aanpassingen die in juni 2022 voorlagen

Deze consultatie is inmiddels afgerond.

De aanpassingsvoorstellen betroffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen, waarbij op één uitzondering na geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Ten tweede heeft de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen geïntroduceerd, speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000. Deze vielen tot nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten tot maximaal € 100.000 per jaar.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
02-06-2022
Einddatum consultatie
02-07-2022
Status
Gesloten
Type consultatie
Introductie normenset voor donatieplatforms

 

 

Consultatieperiode en reacties

De consultatieperiode duurde van 2 juni tot en met 2 juli 2022. In deze periode zijn via het e-mail adres consultatie@commissienormstelling.nl reacties op de aanpassingsvoorstellen ingediend. Circa 25 organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
In juli en augustus 2022 heeft de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig bestudeerd en gewogen, en vervolgens besluiten genomen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. Uiteindelijk heeft zich dit beperkt tot enkele kleine tekstuele verbeteringen. Andere – inhoudelijke – onderwerpen waar reacties opkwamen, zoals de governance en impact bepalingen, de positie van donateurs, de categorie-indeling en kascommissie, zal de commissie in een later stadium evalueren. Daar zag deze consultatie niet op.

Op de introductie van een nieuwe categorie normen (A tot 50k), speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief, is positief gereageerd.

Inmiddels hebben alle organisaties die hebben gereageerd, bericht gekregen van de commissie. Een groot aantal organisaties is akkoord met publicatie. Deze reacties inclusief de antwoorden van de commissie, zijn hier na te lezen.

 

Nieuwe normen

De aangepaste normen voor A/B/C/D organisaties en de nieuwe normen voor A tot 50k organisaties  zijn door de commissie normstelling vastgesteld in haar vergadering van 13 september 2022.

De aangepaste normen zullen 1 oktober 2022 worden gepubliceerd.

De normen gelden voor nieuwe, nog niet Erkende organisaties per 1 oktober 2022.

De normen gelden per 1 januari 2023 voor op dit moment al Erkende organisaties (overgangsperiode).

 

Documenten die bij de consultatie werden gehanteerd

Voorstellen aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie juni 2022:
– Normen Erkenningsregeling integraal versie 2-05-2022 A, B, C, D organisaties + oplegger
– Normen Erkenningsregeling versie 2-05-2022 A tot 50k organisaties + oplegger

Deze documenten zijn hieronder te downloaden.

Normen Erkenningsregeling ABCD – vastgesteld 13 september 2022, ingaande 1 oktober 2022
Normen Erkenningsregeling A tot 50k – vastgesteld 13 september 2022 ingaande 1 oktober 2022

 

 

Documenten

Normen Erkenningsregeling - 2 mei 2022 ter consultatie
Normen Erkenningsregeling - Categorie A tot 50k - 2 mei 2022 (addendum dd25 mei) ter consultatie in juni 2022
Oplegger Redactieslag - Toelichting voor consultatie juni 2022
Oplegger normen A tot 50k - Toelichting voor consultatie juni 2022