Consultatie voorstel dat in oktober/november 2022 voorlag

Via deze consultatie is de introductie van een normenset voor donatieplatforms bekendgemaakt en is de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties zijn – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versie van de normen verwerkt.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
28-10-2022
Einddatum consultatie
28-11-2022
Status
Gesloten
Type consultatie
Introductie normenset voor donatieplatforms

 

 

Toelichting voorstel dat in oktober/november 2022 voorlag

Goeddoen (filantropie) is volop in ontwikkeling en daarbij ontstaan nieuwe manieren van goeddoen. Daarom is in de toekomstvisie voor de Erkenningsregeling sprake van een verbreding van de scope van de Erkenningsregeling. Juist een brede toegankelijkheid voor initiatieven in het goeddoen en een groot aantal organisaties dat zichzelf onder toezicht stelt, maakt de zelfregulering van de Erkenningsregeling sterk. Naast de ‘klassieke’ goede doelen is daarom onderzocht of ook andere doelgroepen een plaats kunnen krijgen in de zelfregulering. Donatieplatforms zijn de eerste van die doelgroepen.

Met donatieplatform wordt in dit verband bedoeld een zelfstandige organisatie die een donatieplatform exploiteert. Het gaat dus niet om goededoelenorganisaties die onder de eigen vlag een donatieplatvorm faciliteren.

De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft de Commissie Normstelling verzocht om te onderzoeken of een normenset voor donatieplatforms kan worden ontwikkeld. De Commissie Normstelling is daarin geslaagd. Daarbij is advies ingewonnen van twee experts uit het werkveld. Ook is een viertal donatieplatforms als klankbord betrokken.

 

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurt van 28 oktober tot en met 28 november 2022. In deze periode kunt u via het e-mail adres consultatie@commissienormstelling.nl uw reactie op de normen voor donatieplatforms indienen.
In december 2022 zal de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig wegen, en vervolgens besluiten nemen over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. De nieuwe normen voor donatieplatforms zullen daarna door de Commissie Normstelling worden vastgesteld en worden gepubliceerd.

 

Doel van de consultatie

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun geacht – in de uiteindelijke versies van de normen verwerkt.

 

Documenten

Voorstellen normen consultatie oktober/november 2022:
– Conceptnormen Donatieplatforms integraal versie 18 oktober 2022
– Oplegger Conceptnormen Donatieplatforms 18 oktober 2022

 

 

Documenten

Normen Erkenningsregeling voor donatieplatforms - vastgesteld 5 september 2023
Oplegger bij concept normenset donatieplatforms - 18 oktober 2022