https://commissienormstelling.nl/consultatie/consultatie-voorstel-aanpassingen-in-normen-zomer-2018/ Archief Consultaties - CNE

Consultaties

Consultatie voorstel aanpassingen in normen zomer 2018

 

 

De huidige consultatie van de normen vindt plaats van juli tot begin september 2018. Hieronder informatie over deze consultatieronde.

 

 

Gegevens consultatie

Publicatiedatum
17-07-2018
Einddatum consultatie
04-09-2018
Status
Actief
Type consultatie
Reguliere aanpassing
Onderwerpen

 

 

Publicatie reacties

Reacties zullen worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan de inzenders hebben bepaald dat deze openbaar mogen zijn.

 

Toelichting voorgestelde aanpassingen

In het hieronder te downloaden consultatiedocument treft u aan:

  1. een aantal aanpassingsvoorstellen en
  2. een verzoek om reactie op voorlopige aanpassingsvoorstellen.

In de aparte bijlage hieronder treft u ook het Erkenningspaspoort aan.

De aanpassingsvoorstellen betreffen enerzijds het maatschappelijk urgente onderwerp ‘integriteit’. anderzijds een aantal diverse onderwerpen, waaronder de AVG, belangenverstrengeling en de one-tier board.

In dit document staan deze voorstellen per onderwerp beschreven, en worden ze nader toegelicht.

In de versie van de normen die als apart document hierbij is gevoegd, staan de aanpassingsvoorstellen per categorie gearceerd weergegeven.

Het ‘verzoek om reactie’, in het tweede deel van dit document. betreft een aantal aanpassingsvoorstellen die deels deze zomer nog nader worden uitgewerkt. Deze voorstellen gaan o.a. over de invoering van het ‘Erkenningspaspoort’. Wij verzoeken u, ons uw reactie op deze voorstellen te geven, zodat wij die kunnen meewegen bij onze besluitvorming inzake het thans opnemen in de normen.

 

Consultatieperiode

De consultatieperiode duurt van 18 juli tot en met 4 september 2018. In deze periode kunt u ofwel via deze website (zie hieronder)  ofwel via het e-mail adres secretaris@commissienormstelling.nl uw reactie op de aanpassingsvoorstellen indienen.

In september weegt de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig, en neemt vervolgens een besluit over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd.
De aangepaste normen zullen op 1 oktober worden gepubliceerd, en zullen voor de erkende organisaties gelden per 1 januari 2018.

 

Aanpassingen in normen voor de 4 categorieën grootte organisaties waarop aanpassingen van toepassing zijn

Voor elk van de categorieën (A, B, C of D) goede doelen geldt dat er een eigen set normen is. Per categorie wordt in de concept versie van de normen gearceerd weergegeven op welke normen aanpassingen van toepassing zijn.

 

Doel van de consultatie

Via deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen in de normen, en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren. De reacties worden – indien door de Commissie opportuun worden geacht – in de uiteindelijke versie van de normen verwerkt.

 

 

 

Documenten

Voorstel aanpassingen in normen Erkenningsregeling consultatie zomer 2018
Normen Erkenningsregeling integraal -consultatieversie 17 juli 2018
Erkenningspaspoort

 

 

Reageer op deze consultatie