Toezicht en normstelling gescheiden

Met de nieuwe Erkenningsregeling voor goede doelen is het toezicht op goede doelen gemoderniseerd.

Eén van de wensen vanuit de sector voor deze modernisering was het scheiden van normstelling en toezicht. Voorheen was het zo, dat het CBF de normen van het toenmalige Keurmerk vaststelde én daar zelf ook op toetste. Dit werd door de sector beschouwd als een onwenselijke situatie waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurde’ en er niet snel genoeg verbeteringen in de normen konden worden doorgevoerd. Het stelsel was niet flexibel genoeg.

Uit donateursonderzoek dat eind 2015 werd gehouden, bleek dat bovendien donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. Vandaar de onafhankelijke, neutrale positie van de huidige Commissie.

In de nieuwe situatie worden de normen waarop het CBF toetst door een aparte commissie onafhankelijk vastgesteld: de Commissie Normstelling.