Vacatures Commissie Normstelling per 1 januari 2022

Doelstelling Commissie

De commissie Normstelling is verantwoordelijk voor het periodiek evalueren, bijstellen en vaststellen van de normen zoals vastgelegd in de Erkenningsregeling Goede Doelen. Op deze normen worden Erkende goededoelenorganisaties door toezichthouder CBF getoetst.

Voor een uitgebreide beschrijving van taken en werkwijze wordt verwezen naar de home pagina van deze website. Daar is onder andere het Reglement van de commissie te vinden.

 

Uitgangspunten

De Commissie Normstelling garandeert ‘public oversight’ en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, deels uit de kring van het gevers- en sectorbelang, deels beschikkend over relevante deskundigheid.

Per 1 januari 2022 treedt één lid af met kennis van de goededoelensector (Hans de Cocq van Delwijnen) en in de loop van de eerste helft van 2022 een tweede lid,  een juridisch expert (Helen Overes).

 

Binnen de commissie zijn na het aftreden van voormelde leden de volgende achtergronden aanwezig: kennis van normstelling en accountancy (Hans Gortemaker, tevens voorzitter), kennis van de goededoelensector (Jan Jaap de Graeff), kennis van de sector vermogensfondsen (Joost van Lanschot) en kennis van het recht (Bregje Krijnen en Joost van Lanschot).

Per 1 januari 2022 wordt gezocht naar minimaal één nieuw lid, doch bij voorkeur twee.

 

Profiel nieuwe leden

Gezocht wordt naar leden met één de volgende specifieke achtergronden:

  • “public at large” (overheid, goededoelenloterijen, consumentenbelangen- en donateursorganisaties)
  • standardsetting, praktisch accrediteren en/of ervaring met codificeren
  • kennis van de goededoelensector (bij voorkeur uit de kleine of middelgrote hoek)

Ten aanzien van de algemene achtergrond zijn de uitgangspunten:

  • Onafhankelijk
  • Kennis en aantoonbare affiniteit met de sector filantropie
  • Gezaghebbend
  • Kennis en netwerk m.b.t. politiek, beleid en maatschappij

 

Leden van de Commissie Normstelling mogen niet werkzaam zijn bij goededoelenorganisaties die onder de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen. Ook mogen zij niet bij dergelijke organisaties bestuurlijk actief zijn als executive bestuurder of deel uitmaken van de directie. Zij mogen evenmin enige persoonlijke of zakelijke relatie met deze organisaties onderhouden. Bestuursleden en medewerkers van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van het CBF kunnen evenmin lid van de Commissie Normstelling zijn.

De commissie vergadert in beginsel zes keer per jaar. Het lidmaatschap van de commissie is niet gehonoreerd. Wel worden reis- en verblijfkosten vergoed.

 

Interesse?
Dit kunt u kenbaar maken door een e-mail met CV te sturen aan de secretaris Sabine Mulder (secretaris@commissienormstelling.nl). Ook eventuele verdere informatie kan bij haar worden ingewonnen.