Veelgestelde vragen (FAQ)

Hierbij een aantal FAQ’s (veel gestelde vragen)

Waarom is een aparte Commissie nodig voor het stellen van de normen? Kan dat niet door het CBF worden gedaan?

De wens om normstelling en toezicht van elkaar te scheiden kwam vanuit de sector. Tot 2015 was het zo, dat het CBF de normen van het toenmalige Keurmerk vaststelde én daar zelf ook op toetste. Dit werd door de sector beschouwd als een onwenselijke situatie waarbij ‘de slager zijn eigen vlees keurde’ en er niet snel genoeg verbeteringen in de normen konden worden doorgevoerd.
Uit donateursonderzoek bleek dat bovendien donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. Vandaar de onafhankelijke, neutrale positie van de huidige Commissie binnen de Erkenningsregeling.

 

Waar kan ik de laatste versie van de normen vinden?

De laatste versie van de normen, dd. 28-11-2018 kunt u hier vinden.

 

Wie zitten er in de Commissie Normstelling?

De Commissie Normstelling garandeert ‘public oversight’ en bestaat uit 7 leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang, alsmede een aantal experts.
Deze samenstelling is in principe als volgt gespecificeerd: 1 voorzitter, 2 leden op voordracht van de brancheorganisaties Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland, 2 leden die het publiek/de donateurs vertegenwoordigen, en 2 experts. De namen van de leden van de Commissie kunt u hier vinden.

 

Wat zijn de taken van de Commissie Normstelling?

De Commissie stelt de normen vast op basis waarvan de goede doelen voor Erkenning door het CBF in aanmerking komen, en draagt zorg voor een actuele, toetsbare en sectorbreed gedragen set van normen. Lees hier meer over de taken van de Commissie Normstelling.

 

Hoe is de onafhankelijkheid van de Commissie geborgd? Hoe verhoudt de Commissie zich tot de toezichthouder en de brancheorganisaties?

In het Convenant van de Stuurgroep Erkenningsregeling, waarin toezichthouder CBF en brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland participeren naast de Commissie zelf, wordt de onafhankelijkheid van de Commissie Normstelling geborgd. Lees hier meer over de Stuurgroep en het Convenant.

 

Hoe vaak worden de normen aangepast?

In principe wordt een tweejaarlijkse cyclus gehanteerd, tenzij de actualiteit om snellere aanpassing van de normen vraagt. Dan geldt een verkorte procedure. Lees hier meer over de aanpassingscyclus.

 

Hoe kan ik input leveren op voorstellen voor aangepaste normen?

Via de speciale consultatiepagina op deze website kunt u uw commentaar op de normen leveren. De Commissie Normstelling weegt alle input die via de consultatie binnen komt en neemt vervolgens besluiten over het al dan niet doorvoeren ervan.

 

Hebben goede doelen invloed op de normen die de Commissie vaststelt?

De brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland hebben een afvaardiging in de ondersteunende Werkgroep van de Commissie. Daarnaast kunnen goede doelen reageren op de openbare consultaties van de normen.

 

Wie betaalt voor de Commissie Normstelling?

Binnen de Stuurgroep Erkenningsregeling is overeengekomen dat de kosten voor de Commissie Normstelling worden omgeslagen over de erkende organisaties en organisaties die een aanvraag voor erkenning doen. Dit betekent voor deze organisaties een kleine opslag bovenop de kosten die het CBF voor de erkenning in rekening brengt. Kleinere organisaties betalen minder dan grotere goede doelen. De tarieven voor deze kosten worden jaarlijks vastgesteld. Naarmate er meer organisaties worden erkend zal naar verwachting het tarief naar beneden kunnen worden bijgesteld.

 

Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Stuur een mailtje aan secretaris@commissienormstelling.nl.