Consultatie Donatieplatforms gestart

Goeddoen (filantropie) is volop in ontwikkeling en daarbij ontstaan nieuwe manieren van goeddoen. Daarom is in de toekomstvisie voor de Erkenningsregeling sprake van een verbreding van de scope van de Erkenningsregeling. Juist een brede toegankelijkheid voor initiatieven in het goeddoen en een groot aantal organisaties dat zichzelf onder toezicht stelt, maakt de zelfregulering van de Erkenningsregeling sterk. Naast de ‘klassieke’ goede doelen is daarom onderzocht of ook andere doelgroepen een plaats kunnen krijgen in de zelfregulering. Donatieplatforms zijn de eerste van die doelgroepen.

Met donatieplatform wordt in dit verband bedoeld een zelfstandige organisatie die een donatieplatform exploiteert. Het gaat dus niet om goededoelenorganisaties die onder de eigen vlag een donatieplatvorm faciliteren.

De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft de Commissie Normstelling verzocht om te onderzoeken of een normenset voor donatieplatforms kan worden ontwikkeld. De Commissie Normstelling is daarin geslaagd. Daarbij is advies ingewonnen van twee experts uit het werkveld. Ook is een viertal donatieplatforms als klankbord betrokken.