Officiële start Commissie Normstelling

Op 4 april 2017 is de Commissie Normstelling voor het eerst bijeengekomen.

Deze onafhankelijke commissie is verantwoordelijk voor:

  • Het periodiek evalueren, eventueel bijstellen en vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling; op deze normen worden erkende organisaties door het CBF getoetst.

  • Een voor de sector werkbare en eenduidig toetsbare normenset.

  • Het zorgvuldig afwegen van het gevers-, sector- en donateursbelang, en het algemeen maatschappelijk belang.

 Bij de normstelling zijn de doelstellingen van de Erkenningsregeling leidend.