Consultatie aanpassingsvoorstellen en nieuwe categorie

De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen, waarbij op één uitzondering na geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000. Deze vallen nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten tot maximaal € 100.000 per jaar.