Over ons

Over ons

De CBF-Erkenning is hét keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het vaststellen van de normen van de CBF-Erkenning voor goede doelen gebeurt sinds 2017 door een onafhankelijke commissie: de Commissie Normstelling. In de Commissie Normstelling hebben diverse maatschappelijke groeperingen zitting en wordt een onafhankelijke normstelling gewaarborgd.

Het stellen van de normen enerzijds en het toezicht houden op die normen anderzijds zijn bij de Erkenningsregeling gescheiden. Het toezicht op deze normen wordt uitgevoerd door het CBF.

De Commissie Normstelling is verantwoordelijk voor:

  • Het periodiek evalueren, eventueel bijstellen en vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling; op deze normen worden erkende organisaties door het CBF getoetst.

  • Een voor de sector werkbare en eenduidig toetsbare normenset.

  • Het zorgvuldig afwegen van het gevers-, sector- en donateursbelang, en het algemeen maatschappelijk belang.

Bij de normstelling zijn de doelstellingen van de Erkenningsregeling leidend.

De normen van de Erkenningsregeling worden met regelmaat onder de loep genomen door de Commissie Normstelling. De veranderingen komen onder andere naar voren uit wat er in de maatschappij speelt, de observaties en analyses van de toezichthouder en van de sector zelf.

In onderstaande infographic wordt de werkwijze van de commissie op een vereenvoudigde wijze weergegeven.

Download de werkwijze