Jaarverslag Commissie Normstelling Erkenning goede doelen 2022

In dit jaarverslag wordt de taak, werkwijze en organisatie van onze commissie beschreven en worden de activiteiten verricht in 2022 en toekomstplannen voor 2023 toegelicht.

"Hierbij bieden wij u het eerste jaarverslag aan van onze Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen. Onze commissie maakt onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen waarin ook toezichthouder CBF-Toezicht op goeddoen en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland participeren.

Bij de Erkenningsregeling is het stellen van de normen en het toezicht houden op de naleving gescheiden. De onafhankelijke positie van onze commissie binnen het stelsel is van groot belang om het vertrouwen van de samenleving in de goededoelensector te bevorderen.

In dit jaarverslag wordt de taak, werkwijze en organisatie van onze commissie beschreven en worden de activiteiten verricht in 2022 en toekomstplannen voor 2023 toegelicht.

Wij wensen u veel leesplezier."

Hans Gortemaker, voorzitter

Download het Jaarverslag 2022