Introductie normenset voor donatieplatforms zonder winstoogmerk

In oktober en november 2022 heeft de consultatie plaatsgevonden rond de introductie van een normenset voor donatieplatforms zonder winstoogmerk. Na de consultatie is het de Commissie Normstelling gebleken dat sommige donatieplatforms op hun website goededoelenorganisaties vermelden en daarbij gebruik maken van de naam en/of het logo van deze goede doelen. Vanuit sommige goede doelen werd hiertegen bezwaar gemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie een norm opgesteld welke norm is voorgelegd aan een groep donatieplatforms.

De commissie heeft alle inbreng vervolgens zorgvuldig bestudeerd en beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in enkele aanpassingen en toevoeging van een extra norm in hoofdstuk 2 rond het gebruik van naam en/of logo van een goed doel.

De Commissie Normstelling is alle organisaties zeer erkentelijk voor de inbreng die naar haar mening heeft geleid tot een waardevolle set normen.

De normen zijn door de Commissie Normstelling inmiddels vastgesteld en worden bij deze gepubliceerd. Ook de inbreng zal worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2024 zal het CBF starten met de toetsingen.