Rooster van aftreden

Rooster van aftreden

Samenstelling van de commissie normstelling en rooster van aftreden per 1/1/2024

Jan Jaap de Graeff (voorzitter)
Lid vanaf: 1 december 2020
Loopt tot: 1 december 2024 (+ mogelijkheid van verlenging met max vier jaar)

Joost van Lanschot
Lid vanaf: 1 januari 2021
Loopt tot: 1 januari 2025 (geen verlenging)

Rob Dorscheidt
Lid vanaf: 1 april 2022
Loopt tot: 1 april 2026 (+ mogelijkheid van verlenging met max vier jaar)

Ruud Kamphuis
Lid vanaf: 1 april 2022
Loopt tot: 1 april 2026 (+ mogelijkheid van verlenging met max vier jaar)

Emilie Aberson
Lid vanaf: 1 januari 2024
Loopt tot: 1 januari 2028 (+ mogelijkheid van verlenging met max vier jaar)

Maarten van Ginkel
Lid vanaf: 1 januari 2024
Loopt tot: 1 januari 2028 (+ mogelijkheid van verlenging met max vier jaar)

Vacature
Leden van de commissie worden voor de duur van vier jaar benoemd. Zij kunnen maximaal eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.